Pagrindinis tel. (8 600) 31155

El. paštas: info@lineta.lt

Turgaus aikštė 17
LT-87122, Telšiai
Lietuva

telsiai2.jpg

Projektavimo studija  UAB „Lineta“ rengia techninius ir darbo projektus, kuriuose numatomos įvairios paskirties pastatų vidaus patalpų šildymo sistemos, vienvamzdės, dvivamzdės, plastmasiniais bei metaliniais vamzdžiais.

Projektuojame kolektorines sistemas su šildymo prietaisais radiatoriai ir tiesiog grindinio šildymo sistemas. Projekto šildymo sistemos įrengimo dalis dažniausiai susideda iš dviejų dalių: šilumos gamybos ir vidaus šildymo sistemos. Užsakovui pageidaujant, galime parengti ir bet kurią iš šių dalių atskirai.

Šilumos gamybos  (ŠG projekto dalis):

- katilinės. Darome katilinių projektus bet kuriai kuro rūšiai. Turime patirties projektuojant stambias katilines ir nedideles, naudojamas individualaus gyvenamo namo šildymui. Patariame užsakovams kokį kurą naudoti kiekvienu konkrečiu atveju.

- šiluminiai punktai. Šiluminiai punktai paprastai naudojami ir projektuojami tada, kai šiluma į pastatą tiekiama centralizuotai iš miesto (ar gyvenvietės) šiluminių tinklų. Šioje srityje esame sukaupę labai didelę patirtį. Esame suprojektavę daug naujų šilumos punktų, bei senų punktų (dar vadinamų šilumos mazgais) rekonstrukcijas, atnaujinant juos pagal šių dienų techninius reikalavimus. Mūsų projektuojami automatizuoti šilumos punktai, kurių įrengimas įgalina tiksliai valdyti šilumos suvartojimą pastato šildymui ir karšto vandens ruošimui. Norint palaikyti pastate pastovią temperatūrą, kintant lauko oro temperatūrai, reikia keisti į radiatorius paduodamo vandens temperatūrą. Montuojamas automatizuotas šilumos modulis, kurį sudaro:

• šildymo mazgas – cirkuliacinis siurblys, dviejų eigų reguliatorius su elektrine pavara, plokštelinis šilumokaitis šildymo sistemai;

• karšto vandens mazgas – recirkuliacinis siurblys, dviejų eigų reguliatorius su elektrine pavara, plokštelinis šilumokaitis.

- žemės ir oro šilumos siurbliai.
Dar kitaip vadinama, kaip „geoterminiu šildymu“ tokio tipo katilinės yra ekologiškos, nereikalaujančio didelės priežiūros, bei jokio tradicinio kuro. Šilumos siurblinės (geoterminis šildymas) gali būti projektuojamos kelių tipų, t.y.:

• oras – vanduo, kai šiluma specialiu aparatu imama iš oro ir atiduodama vandens šildymo sistemai;

• žemė
– vanduo
, kai šiluma paimama iš žemės, paklojant vamzdžius grunte ar vamzdžius įleidžiant į grežinius grunte ir atiduodama vandens šildymo sistemai;

• vanduo – vanduo, kai šiluma paimama iš vandens telkinyje paklotų vamzdžių ir atiduodama vandens šildymo sistemai;

orinio šildymo įrenginiai deginant dujas. Šilumos gamybai galime suprojektuoti ir specialius įrenginius, kuriuose šiluma gaminama deginant dujas ir perduodama pro juos pratekančiam orui. Toks šilumos gamybos būdas rekomenduojamas taikyti projektuojamoms orinio šildymo sistemoms.

Šildymo sistemų    (ŠV projkto dalis):

- vandeninės gravitacinės natūralios cirkuliacijos šildymo sistemos,

- vandens cirkuliacijai panaudojant siurblius,

- daugiabučių ir individualių vieno buto gyvenamų namų šildymo sistemos,

- orinio šildymo sistemos,

- orinio šildymo sistemos panaudojant židinius,

- kolektorinio paskirstymo šildymo sistemos,

- grindinio šildymo sistemos,

- patalpų šildymas elektriniais šildytuvais.


Radiatorinis šildymas:


Rekomenduojami radiatoriai - plieniniai apatinio pajungimo su integruotais termostatiniais ventiliais. Termastatinės galvos komplektuojamos atskirai. Radiatoriai montuojami prie sienų. Visi šildymo prietaisai gali būti su automatiniais oro išleidėjais. Grafinėje dalyje pateikiami šilumos nuostoliai, patalpų temperatūros, o taip pat šildymo prietaisų išdėstymas patalpose. Brėžinyje prie radiatorių nurodomi jų aukščiai ir jų galingumai. Šildymo sistema nuorinama aukščiausiose sistemos vietose bei per šildymo prietaisus. Šildymo sistemos hidrauliniam subalansavimui siūloma naudoti reguliavimo armatūrą ir balansinius ventilius. Vietiniam šildymo prietaisų reguliavimui naudojami termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvomis prie kiekvieno radiatoriaus. Jais vykdomas šildymo sistemos antrinis šilumos reguliavimas, o pirminis šilumos reguliavimas vykdomas vandens šildymo katilo (jo automatikos) pagalba.

Grindinis šildymas:

Tokiam patalpų šildymui numatomas daugiasluoksnis plastmasinis Ø18x2,0mm vamzdis, kuris klojamas grindų konstrukcijoje. Detaliau nurodoma techninėje specifikacijoje. Termofikacinio vandens temperatūros pažeminimui yra numatomi pamaišymo kontūrai. Hidrauliniam sistemos atskirų atšakų sureguliavimui prie skirstomųjų kolektorių yra numatomi reguliavimo ir termostatiniai vožtuvai.

Gyvatukai – rankšluosčių džiovintuvai:

Sanmazgų patalpose yra projektuojami kombinuoti vandens – elektros gyvatukai. Šildymo periodo metu jie šildomi nuo katilo gaminamos termofikato šilumos, o vasaros laikotarpiu jie gali būti šildomi elektra.